Motto

"Mlčení vždy neznamená souhlas. Někdy to znamená, že jsme příliš unavení vysvětlováním lidem, kteří se to ani nesnaží pochopit."

štvrtok 26. mája 2011

Skór neš mosím IT ešče mosím IT

...píp, píp, píp, píp.... zadal kód na zabezpečovacej jednotke a priložil zamestnaneckú kartu, aby sa dostal do práce tak ako každý deň. Už so sklonenou hlavou kráča na jeho pridelené miesto a i dnes, tak ako po dni predošlé, okrem tej práce, ktorú si na dnes naplánoval a v noci nad ňou premýšľal, nevie aké prekvapenie ho tam čaká. Aký bude mať i dnes deň?