Motto

"Mlčení vždy neznamená souhlas. Někdy to znamená, že jsme příliš unavení vysvětlováním lidem, kteří se to ani nesnaží pochopit."

piatok 17. júna 2011

In vino veritas alebo ako sme si boli v sklípku zaspievali...

"Kurňa, veď zorganizujte niečo" - povedal jeden kolega na margo chýbajúcich, teda nie tak častých, spoločenských aktivít zo strany zamestnávateľa. Veď budovanie týmov je jeden z aspektov úspešného napredovania celej firmy, no nie? ehm... ehm... patetické, ale stále pravdivé..