Motto

"Mlčení vždy neznamená souhlas. Někdy to znamená, že jsme příliš unavení vysvětlováním lidem, kteří se to ani nesnaží pochopit."

piatok 29. marca 2013

Za oponou v Ústí

Jo, jo, takhle nějak to bylo, jedlo se, zpívalo a pilo... A herci zhodili svoj šat zo svojich duší, keď opona zastrela posledné pohľady divákov predtým hladne sledujúc ich predstavenie. Z tváre pozhadzovali masky určené pre karneval pracovného života a znovu boli sami sebou. Vraj konečne.

štvrtok 14. marca 2013

Cicho jak na cinteri

"Cicho jak na cinteri" - pomysleu sem si jak sem vystúpiu z auta na dvori, de sa už vyše roka hýbe enem pes. Taký mauý orech, ešče aj farbu má takú orechovú. A prázdno. Všady porádek. Aj v záhradze už není puot na slépky. Šecko, co sme tam jak dzeci prožili tam ostauo tak nejak zaklésněné v tej prázdnoce barákoveho dvora. Enem od súsedú sa rynú huasy jak si tam žijú.